Aqua Aerobics

อควาแอโรบิคส์

เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในน้ำ สภาพไร้น้ำหนัก ด้วยแรงต้านทานของน้ำ โดยจะเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เหมาะสมกับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมทางน้ำจะไม่มีแรงกดทับ ลดแรงกระแทกสำหรับป้องกันการกระทบกระเทือน การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อต่าง ๆ จะมีเพียงแรงต้านที่จะช่วยกายภาพบำบัดในน้ำสภาพไร้น้ำหนัก และแรงต้านทานของน้ำจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง รูปร่างเพรียว และสมส่วนการออกกำลังกายแบบนี้เราอาจใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานได้ ในการออกกำลังกายแต่ล่ะครั้งควรใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที ประโยชน์ของการออกกำลังกายในน้ำสามารถช่วยเพิ่มและรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อแขน ขา และยังช่วยให้ระบบหายใจทำงานได้ดีขึ้น จะช่วยรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย ซึ่ง Aqua Aerobics ช่วยป้องกันอันตรายจากความร้อน และทำให้รู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียหลังการออกกำลังกาย นับเป็นจุดเด่นพิเศษ สำหรับเมืองที่มีอากาศร้อน

Course Information

โปรแกรมสำหรับ

เรียนครั้งละ